De site is ontworpen en gerealiseerd door De Indruk Reclame & Communicatie in Veenendaal.

Design: Steven Hendriksen; Realisatie: Marc Koen; Teksten: Leendert Bos; Foto’s: Eigendom Steenfabriek Vogelensangh.

De teksten zijn grotendeels gebaseerd op het manuscript Zoals de ouden zongen… – Steenfabriek ”Vogelensangh” Deest 1919-2014 – van ”bezoe” tot ”baksteen”door W.T.H. van den Dobbelsteen. Het boek ‘Zoals de ouden zongen…’ verschijnt medio 2016.

Alle rechten voorbehouden.